• Banner05 2024
 • Banner13 2024
 • Banner01 2024
 • Banner02 2024
 • Banner03 2024
 • Banner04 2024
 • Banner06 2024
 • Banner07 2024
 • Banner08 2024
 • Banner09 2024
 • Banner10 2024
 • Banner11 2024
 • Banner12 2024
 • Banner13 2024

อิมแพ็ค ฟาร์ม โครงการเพื่อความยั่งยืน
ของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 50 ปี กับความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน จึงเริ่มก่อตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชื่อ อิมแพ็ค ฟาร์ม ขึ้นในปี 2565 โดยเริ่มรับ-ซื้อ ผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาจำหน่าย โดยตรงผ่านเครือข่ายของบริษัทในเครือฯ ภายใต้แบรนด์ “อิมแพ็ค ฟาร์ม” รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายเอียดเพิ่มเติม"เราตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
ให้กับลูกค้าของเรา"

คุณพอลล์ กาญจนพาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอกแลนด์

Khun Paul

อิมแพ็ค ฟาร์ม

มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางในการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งผักและผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ประมง สินค้าแปรรูปจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคได้อิ่มท้องและสุขใจ

พร้อมผลักดันให้ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่ยั่งยืน