พันธมิตรของเรา

อิมแพ็ค ฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางในการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆทั่วประเทศ
เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคได้อิ่มท้องและสุขใจ พร้อมผลักดันให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่ยั่งยืน

ร่วมอุดหนุนเกษตรกร


คุณครู ประทุม สุริยา

คุณครู ประทุม สุริยา

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2552

เกษตรกรคนสำคัญ ผู้มีความตั้งใจ จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีรายได้มั่นคง จึงมุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้...เกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ฯ

+

Certificate

คุณพิชญา พุทธิมิตร

คุณพิชญา พุทธิมิตร

เจ้าของ Be Organic Farm ผู้ปลูกผักอินทรีย์ 100%

ปัจจุบันผลผลิตที่ปลูกได้ ก็จำหน่ายทั้งแบบขายสด และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป โดย Be Organic Farm... ปลูกผัก ผลไม้เกือบทุกอย่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีโซนผักสลัด ผักสวนครัว ผลไม้ โดยมีความมุ่งมั่งที่จะผลิตผัก ผลไม้ ด้วยใจ มีเป้าหมาย ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี พร้อมๆทั้งอยากทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

+

Certificate

คุณบุญเสริม ไคร้งาม

คุณบุญเสริม ไคร้งาม

เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่ร่ำารวย แต่สิ่งที่ได้และวัดมูลค่าไม่ได้เลย คือ “สุขภาพและความสุข” ที่เราสามารถปลูกผัก...ปลอดสารพิษ แล้วทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่ เรามีความภาคภูมิใจอย่างมาก

+

Certificate

คุณมาลินี วรรณวงศ์

คุณมาลินี วรรณวงศ์

จาก สวนครูแอ๊ว

ผู้ใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการมาทำสวน ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็มีหลากหลาย ทั้งลำไย กล้วย ฝรั่ง ผักพื้นบ้าน โดย...มีความเชื่อว่า ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง และครอบครัว พร้อมส่งต่อให้แก่บุคคลรอบข้างด้วย

+

Certificate

คุณปณิธาณ ทองดรอ่ำ

คุณปณิธาณ ทองดรอ่ำ

เจ้าของสวนเพลินจิตธาร อำเภอสารพี จังหวัดเชียงใหม่

การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งรู้สึกเหนื่อยและท้อ แต่ทุกครั้งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้า ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ... และหันมารับประทานผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสวนของเรา ก็รู้สึกมีกำลังใจทุกครั้ง กลายเป็นยาใจสำคัญที่ทำให้ฮึดสู้ กลับมามุ่งมั่นเดินหน้าทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป

+

Certificate

คุณปรัศนียาภรณ์ อาศิรพัฒน์

คุณปรัศนียาภรณ์ อาศิรพัฒน์

เจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์บ้านดำเนินสุข

เกษตรกรที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาสร้างสวนมะนาวอินทรีย์เต็มตัว โดยมะนาวอินทรีย์ที่ได้จากสวนมะนาว...ที่นี่แตกต่างจากมะนาวที่สวนอื่นๆ เพราะน้ำเยอะ เมล็ดน้อย กลายเป็นที่ต้องการของตลาดร้านอาหาร และ กลุ่มร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก กลายเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ ผลิต ผลผลิตที่ปลอดภัยให้คนไทยรับประทาน

+

Certificate

คุณอัฒมาส ชนะ

คุณอัฒมาส ชนะ

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ เพราะทำหน้าที่เป็นแกนนำเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือต่างๆ ให้แก่สมาชิก เพราะการทำเกษตร...อินทรีย์ คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ พึ่งพาตนเอง แล้วผลิตอาหารที่ปลอดภัยพร้อมๆกับการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย ถือเป็นเป้าหมายของเราที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกรอินทรีย์

+

Certificate